Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Change Country
Breadcumbs
Main content

MP 305+SP

黑白数码复合机

MP 305+SP

 

主要功能: 黑白复印、打印,彩色扫描
复印速度:30页/分钟
原稿尺寸: A5-A3
首页时间: 5秒

 

媒体建议价: 48,000元

具体配置请咨询理光直销或理光授权代理商。

 

*图片中的配置仅用于产品展示

 

产品彩页

 

  • 复印
  • 打印
  • Scan(扫描)

目标客户

   1) 利用紧凑的体积,满足办公空间狭小的用户。

   2) 通过高配置以及10.1英寸 智能面板满足希望对原有的设备进行升级的A3用户。

   3) 办公环境现代时尚,关注办公设备与整体的风格协调的高端用户。